MENU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy

  1. Uchwała Nr XLV/237/2006  Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”
  2. Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”
  3. Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla terenu położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej
  4. Uchwała Nr IX/34/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łak Ku Korzencu” w gminie Bojszowy
  5. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe