MENU

KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2017 - Konsultacje społeczne projektów uchwał

KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2017 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy

Termin konsultacji:

09-29.01.2017r.

Pliki do pobrania:


Podstawa prawnaUchwały nr IV/21/2015 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bojszowy

Wynik:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy