Przejdź do stopki

2013 ROK

Treść

KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy oraz projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2013   Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa

676333