MENU

Budżet na 2017r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2017

Projekt budżetu:

Zarządzenie nr 0050/74/2016 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2017r.

Budżet na 2017r.

Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2017r.

Data podpisania:

 29.12.2016r.

Zmiany do budżetu:

  1.  Uchwała XXVI/169/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.
  2. Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

  3. Uchwała nr XXIX/197/2017 z dnia 9 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

  4. Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.poz.10

Sprawozdanie:

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Opinia RIO:

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały budżetowej na 2017r.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.