Przejdź do stopki

Informacja o podejmowanych działaniach

Treść

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na podstawie § 2 pkt 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sposobu postępowania praco

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na podstawie § 2 pkt 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sposobu postępowania praco

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawi

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 ust. 6 Zarządzenia Nr 0050/37/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2016 r. w spra

676332