MENU

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji Rady 2014-2018

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BOJSZOWY
NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI
2014-2018
 
 
l.p.
 
Imię i nazwisko Radnego
Pełniona Funkcja
 
Oświadczenie
 
Korekta  
 
1.      
Kumor Marek – Przewodniczący Rady Gminy
data publ. 03.03.2015r.
 
2.      
Biela Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy
 
 
3.      
Wróbel Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy
 
 
4.      
Gwóźdź Janusz
 
 
5.      
Horst Roman
 
 
6.      
Knopek Krystyna
 
 
7.      
Komandera Krzysztof
 
 
8.      
Kostyra Henryk
 
 
9.      
Kumor Paweł        
 
 
10.    
Lysko Kazimierz
 
 
11.    
Rokowski Andrzej
 
 
12.    
Ścierski Krzysztof
 
 
13.    
Uszok Urszula
 
 
14.    
Wietrzny Halina
 
 
15.    
Wilczek Antoni