MENU

Uchwała Nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Data podjęcia:

15.01.2018r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

 

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Woj. Śl.:

-