MENU

Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie

Data podjęcia:

27.11.2017r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXII/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2017

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego:

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.poz.6401