MENU

Uchwała nr XXIX/197/2017 z dnia 9 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

 

Data podjęcia:

9.10.2017r.

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2017r.

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

-

Opinia RIO/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego:

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.poz.5503