MENU

Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne

Uchwała Rady Gminy Bojszowy  Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Bojszowy  

Tytuł:

Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne

Data podjęcia:

2015-11-30

Akt zmieniany niniejszą uchwałą:

-

Akt uchylony niniejszą uchwałą:

Uchwała Nr XXX/183/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne

Opinia RIO/

Rozstrzygnięcie Nadzorcze:

-

Pliki do pobrania:

Uchwała

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.poz. 6522