REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Bojszowy, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  1. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  3. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych,
pokój nr 7, tel. 32/ 21-89- 366 wew. 124

Załączniki:

Podmiot udostępniający
informację:

Urząd Gminy Bojszowy

Osoba odpowiedzialna
za informację:

Karolina Gwiszcz

Osoba wprowadzająca
informację:

Patrycja Czarnynoga

Data wytworzenia
informacji:

2013-04-15

 
Data opublikowania
Osoba wprowadzająca informację Patrycja Czarnynoga
Zmodyfikował Patrycja Czarnynoga
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 6
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Lp. Tytuł Czas Wersja