MENU

Budżet na 2012r.

Uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XII/65/2011 w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2012

Budżet na 2012r.

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2012

Data podpisania:

2011-12-28

Zmiany do budżetu:

  1. Uchwała Nr XVI/89/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
  2. Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r
  3. Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r.
  4. Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie  zmian w budżecie na 2012r.
  5. Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.poz.351

Sprawozdanie:

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012r.

Opinia RIO:

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r