Przejdź do stopki

Zarządzenia OR 0152 /Kierownika Urzędu/

Treść

Zarządzenie Nr 0152/15/2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Bojszowy

    Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Kierownika Urzędu) nr 0152/15/07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Tytuł: Zarządzenie Nr 0152/15/2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie pr

Zarządzenie Nr 0152/17/2007 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta w okresie od 19 września 2007r. do 21 września 2007r.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Kierownika Urzędu) nr 0152/17/07 Tytuł: Zarządzenie Nr 0152/17/2007 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowie

704855