MENU

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy:

 

 1. Uchwała Nr XVII/104/2000 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy dla terenu położonego przy dojeździe do pompowni Fiat Auto Poland
   

 2. Uchwała Nr XXI/118/2000 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 października 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Rekreacji i Balneologii wraz z funkcjami uzupełniającymi i wzbogacającymi podstawowe funkcje Ośrodka w Bojszowach – Jedlinie
   

 3. Uchwała Nr XXI/119/2000 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 października 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jedlińskiej w Bojszowach – Jedlinie
   

 4. Uchwała Nr XXIV/133/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 lutego 2001r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
   

 5. Uchwała Nr XXXVIII/213/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy
   

 6. Uchwała Nr XXXVIII/214/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy
   

 7. Uchwała Nr XLV/238/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej
   

 8. UCHWAŁA NR XII/53/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Sportowej i Gromadzkiej oraz Gromadzkiej i Barć
   

 9. Uchwała Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2009r. sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, Barwna, Cichy Kącik, Graniczna, Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka w Bojszowach: zatwierdzenia zmian  w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BojszowachXXXVIII/214/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy
   

 10. Uchwała Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej w gminie Bojszowy
  link do uchwały w BIP: Uchwała Nr VIII/31/2011

   

 11. Uchwała Nr X/38/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września a 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” w gminie Bojszowy
   

 12. Uchwała nr XXXVI/221/2014 z dnia 27 października 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I
   

 13. Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe –Etap I