Przejdź do stopki

Obwieszczenia/Informacje innych organów

Treść

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania w dniu 11 stycznia 2023 r. postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.5 o uchyleniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”

Pliki do pobrania

1336607