Przejdź do stopki

Obwieszczenia/Informacje innych organów

Treść

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.3.2023 zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/A „węzeł Bieruń” (z węzłem) - „węzeł Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.3.2023 zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/A „węzeł Bieruń” (z węzłem) - „węzeł Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia.

Obwieszczenie Minister Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.67.2022.KS.15 (DLI-II.KS) Zawiadamiające o wydaniu decyzję w dniu 18 stycznia 2024 r., znak: DLI-III.7621.67.2022.KS.14 (DLI-II.KS), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 16/2022 z dnia 12 września 2022 r., znak: IFXIII.7820.11.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim”

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.67.2022.KS.15 (DLI-II.KS) Zawiadamiające o wydaniu decyzję w dniu 18 stycznia 2024 r., znak: DLI-III.7621.67.2022.KS.14 (DLI-II.KS), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 16/2022 z dnia 12 września 2022 r., znak: IFXIII.7820.11.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice.

Postanowienie Nr 39/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu bieruńsko-lędzińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 39/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu bieruńsko-lędzińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania w dniu 11 stycznia 2023 r. postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.5 o uchyleniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania w dniu 11 stycznia 2023 r. postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.5 o uchyleniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.41.2022.KC.28 o wpłynięciu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22 (...)

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.41.2022.KC.28 o wpłynięciu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22 (...)

Obwieszczenie Wojewody z 10 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treść zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 10 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treść zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko –Lędzińskiego BA.6740.4.11.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:rozbudowa drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej w Świerczyńcu na działkach nr 537/39,1306/110, 505/88, 901/88, 501/88, 513/149.

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko –Lędzińskiego BA.6740.4.11.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:rozbudowa drogi powiatowej nr 5900S ul. Barwnej w Świerczyńcu na działkach nr 537/39,1306/110, 505/88, 901/88, 501/88, 513/149.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.41.2022.KC.24 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 5 października 2021 r. znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.41.2022.KC.24 z dnia 29 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 5 października 2021 r. znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15

Informacja nr GL.RUZ.4210.182.2023.3.KS/TS z dnia 2 listopada 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach powiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych oraz przeciwpożarowych zakładu FCA Poland Sp. z o.o. w Tychach.

Informacja nr GL.RUZ.4210.182.2023.3.KS/TS z dnia 2 listopada 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach powiadamiająca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych dla celów technologicznych oraz przeciwpożarowych zakładu FCA Poland Sp. z o.o. w Tychach.

1171865