MENU

Programy na 2019r.

Program współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Program współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2019

Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2019