MENU

Zarządzenie Nr 0050/78/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/36/17 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 23.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/78/2020

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050/78/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/36/17 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 23.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data podpisania:

2020-05-25

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

Zarządzenie nr 0050/36/17 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 23.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

-