MENU

Zarządzenie Nr 0050/69/2019 w sprawie: uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 0050/63/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/68/2019

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050/69/2019 w sprawie: uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 0050/63/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Data podpisania:

2019-07-01

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

Zarządzenie Nr 0050/63/2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

-