MENU

Procedury udzielania zamówień

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/5/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/4/2014 z dnia 16.04.2014r.  w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro
  3. Zarządzenie Nr 120/29/2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 120/4/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro

  4. Zarządzenie Nr 120/30/2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 120/5/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro