Przejdź do stopki

TABLICA OGŁOSZEŃ

Treść

Postanowienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Pliki do pobrania

807427