MENU

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza nabór dodatkowy członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Bojszowy  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji