MENU

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy ZP1.042.1.2017 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Bojszowy uchwały nr XXIV/164/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022, inicjującej proces uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.