Przejdź do stopki

TABLICA OGŁOSZEŃ

Treść

Obwieszczenie RAN2.6733.8.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 09.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w dniu 09.08.2021 r. została wydana decyzja nr RAN2.6733.8.2021 p.n.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla miejscowości Bojszowy”

Obwieszczenie RAN2.6733.8.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 09.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w dniu 09.08.2021 r. została wydana decyzja nr RAN2.6733.8.2021 p.n.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla miejscowości Bojszowy”

Obwieszczenie RAN2.6733.7.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 09.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.7.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.7.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 09.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.7.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Zawiadomienie RAN1.6220.3.2021 z dnia 20.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Posadowienie wytwórni masy bitumicznej o wydajności minimalnej do 320Mg/h, na działkach 3463/160, 3424/160”

Zawiadomienie RAN1.6220.3.2021 z dnia 20.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Posadowienie wytwórni masy bitumicznej o wydajności minimalnej do 320Mg/h, na działkach 3463/160, 3424/160”

Zawiadomienie znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.52 z 28 lipca 2021r. o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”

Zawiadomienie znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.52 z 28 lipca 2021r. o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.68.2021.BS z dnia 23 lipca 2021r. o wydaniu decyzji udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Wisły w km 927+000 jej biegu oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły, obiektu mostowego służącego przeprowadzaniu ruchu kołowego obwodnicy Oświęcimia w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.68.2021.BS z dnia 23 lipca 2021r. o wydaniu decyzji udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Wisły w km 927+000 jej biegu oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły, obiektu mostowego służącego przeprowadzaniu ruchu kołowego obwodnicy Oświęcimia w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1

Obwieszczenie RAN2.6733.6.2021 Wójta Gminy Bojszowy wy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.6.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.6.2021 Wójta Gminy Bojszowy wy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.6.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.7.2021 Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.7.2021 Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.8.2021 Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla miejscowości Bojszowy”

Obwieszczenie RAN2.6733.8.2021 Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla miejscowości Bojszowy”

Pliki do pobrania

704840