Przejdź do stopki

TABLICA OGŁOSZEŃ

Treść

Obwieszczenie IFXV.7840.5.16.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochojec- granica woj. Śląskiego”.

Obwieszczenie IFXV.7840.5.16.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochojec- granica woj. Śląskiego”.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.11.2021 z dnia 10.11.2022 r. o wniesieniu odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2022 r., nr 16/2022, znak sprawy: IFXIII.7820.11.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice”.

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.11.2021 z dnia 10.11.2022 r. o wniesieniu odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2022 r., nr 16/2022, znak sprawy: IFXIII.7820.11.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice”.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

Szanowni Państwo,  w związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Bojszowy rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Obwieszczenie RAN2.6733.12.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.12.2022 dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Bojszowach przy ul. Szerokiej”

Obwieszczenie RAN2.6733.12.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.12.2022 dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Bojszowach przy ul. Szerokiej”

Obwieszczenie RAN2.6733.11.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.11.2022 dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza dla zasilania obiektu handlowo usługowego oraz zespołu budynków jednorodzinnych w Bojszowach przy ul. ks. Spendla”

Obwieszczenie RAN2.6733.11.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.11.2022 dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza dla zasilania obiektu handlowo usługowego oraz zespołu budynków jednorodzinnych w Bojszowach przy ul. ks. Spendla”

Pliki do pobrania

918622