Przejdź do stopki

TABLICA OGŁOSZEŃ

Treść

Obwieszczenie nr GL.ZUZ.4210.258.2022.AK z dnia 23 czerwca 2022 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego realizacji oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

Obwieszczenie nr GL.ZUZ.4210.258.2022.AK z dnia 23 czerwca 2022 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego realizacji oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

Obwieszczenie RAN2.6733.6.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.:„Budowa sieci energetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej w ramach zadania: „PT Bojszowy ul. Szeroka – Budowa stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN”

Obwieszczenie RAN2.6733.6.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.:„Budowa sieci energetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej w ramach zadania: „PT Bojszowy ul. Szeroka – Budowa stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN”

Obwieszczenie RAN2.6733.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r. o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.5.2022 dla przedsięwzięcia p.n.:„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w Świerczyńcu przy ul. Grobla (1550/97, 1124/94)

Obwieszczenie RAN2.6733.5.2022 z dnia 30 maja 2022 r. o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.5.2022 dla przedsięwzięcia p.n.:„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w Świerczyńcu przy ul. Grobla (1550/97, 1124/94)

Obwieszczenie RAN2.6733.2.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.05.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej” Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2964/162, 3423/160 położonych w Bojszowach ul. Kopalniana (obręb Międzyrzecze k.m. 1

Obwieszczenie RAN2.6733.2.2022 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.05.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zasilania wytwórni mas bitumicznych w Międzyrzeczu przy ul. Kopalnianej” Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2964/162, 3423/160 położonych w Bojszowach ul. Kopalniana (obręb Międzyrzecze k.m. 1

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.139.2022.AN z dnia 17 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 23.07.2012 r., znak: ŚR.6341.17.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.139.2022.AN z dnia 17 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 23.07.2012 r., znak: ŚR.6341.17.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.138.2022.AN z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 03.07.2012 r., znak: ŚR.6341.16.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie GLZUZ.2.4210.138.2022.AN z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 03.07.2012 r., znak: ŚR.6341.16.2012 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.258.2022.AK z dnia 9 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (…) w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie GL.ZUZ.2.4210.258.2022.AK z dnia 9 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (…) w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Pliki do pobrania

835899