ŻŁOBEK

GMINNY ŻŁOBEK w Bojszowach

Adres Żłobka:

43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 64

Dyrektor Żłobka

Krystyna Wojtuń

Telefon

32 21-89-255

Fax

32 21-89-255

e-mail

gminnyzlobek@wp.pl

strona internetowa

www.gminnyzlobek.szkolnastrona.pl

Organ prowadzący i nadzorujący

Wójt Gminy Bojszowy

Akta o utworzeniu:

Statut Żłobka:

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka w Bojszowach i nadania statutu

Rejestr żłobków – stan na 01.01.2016r.

 
Data opublikowania
Osoba wprowadzająca informację Patrycja Czarnynoga
Zmodyfikował Patrycja Czarnynoga
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 399
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga ŻŁOBEK - Strona - nowa
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 ŻŁOBEK 8
1 ŻŁOBEK 7
1 ŻŁOBEK 6
1 ŻŁOBEK 5
1 ŻŁOBEK 4
1 ŻŁOBEK 3
1 ŻŁOBEK 2
1 ŻŁOBEK 1