MENU

Zarządzenie Nr 0050/36/2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/36/2017

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050/36/2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Data podpisania:

2017-05-23

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

-

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

Zarządzenie Nr 0050/85/2013 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2013r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przyjęcia jego Regulaminu