MENU

Zarządzenie Nr 0050/26/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/26/2017

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050/26/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022

Data podpisania:

2017-04-12

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

-

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

-