Przejdź do stopki

Kadencja 2014-2018

Treść

Projekty uchwał na sesje Rady Gminy Bojszowy 15.01.2018r.

Wykaz projektów uchwał na sesje RG w dniu 15 stycznia 2018r. Uchwała Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie budżetu gm

Projekty uchwał na sesje Rady Gminy Bojszowy 20.12.2017r.

Projekty uchwał na sesje Rady Gminy Bojszowy 20.12.2017r. Projekt Uchwały nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekty uchwał na sesję RG w dniu 19.06.2017r.

Projekt - Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2016 rok. Projekt - Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 c

Projekty uchwał na sesję RG w dniu 15.05.2017r.

Projekt uchwały XXVI/166/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o z

688013