MENU

Zarządzenie Nr 120/5/2014 w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 120/5/2014

Tytuł:

Zarządzenie Nr 120/5/2014 w sprawie: regulaminu   udzielania   zamówień   publicznych,   których   wartość   nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Data podpisania:

2014-04-16

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

-

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

Zarządzenie Nr 120/36/2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.12.2011

Pliki do pobrania:

Zarządzenie