MENU

2007/2008

 
 
 

 
KONKURSY ZAKOŃCZONE

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Nr 2/2007

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2008r.

Tytuł:

Otwarte Konkursy ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2008r.

Jednostka ogłaszająca:

Wójt Gminy Bojszowy

Data publikacji:

 21.12.2007r.

Termin składania dokumentów:

21.01.2008r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bojszowy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

Dokumenty do pobrania:

¨        Ogłoszenie

¨        Wzór oferty

¨        Wzór sprawozdania

¨        Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku:

 Informacja

Sprawozdanie roczne:

Sprawozdanie GTS Bojszowy  

Sprawozdanie KS Polonia Międzyrzecze

 

 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Nr 1/2007

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2007r.

Tytuł:

Otwarte Konkursy ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w 2007r.

Jednostka ogłaszająca:

Wójt Gminy Bojszowy

Data publikacji:

 01.02.2007r.

Termin składania dokumentów:

12.03.2007r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bojszowy

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

Dokumenty do pobrania:

¨        Ogłoszenie

¨        Wzór oferty

¨        Wzór sprawozdania

¨        Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku:

Informacja

 

Sprawozdanie roczne:

Sprawozdanie GTS

Sprawozdanie KS "POLONIA"