MENU

Sprzedaż samochodu pożarniczego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Tytuł przetargu:

Sprzedaż samochodu pożarniczego

Data publikacji

2016-01-21

Termin wpłaty wadium:

165,00 PLN - do dnia 09.02.2016r. w kasie Urzędu Gminy Bojszowy pok. nr 1

lub na konto bankowe Gmina Bojszowy nr 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 z dopiskiem „Zakup samochodu pożarniczego”

Termin składania ofert:

09.02.2016r. godzina 13:00

miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy,
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Plik do pobrania:

                1.     Ogłoszenie o sprzedaży

                2.     Zdjęcia pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży

                3.     Wzór formularza ofertowego

                4.     Wzór umowy

Osoby do kontaktów:

Maciej Raj 32/ 2189366 wew. 110

Umieszczony 21.01.2016
Zakończony 10.02.2016
Informacja o wyniku przatragu (wynik przetargu)

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU

Tytuł przetargu:

Sprzedaż samochodu pożarniczego

Data publikacji

2016-02-10

Plik do pobrania:

 

Załączniki: