MENU

Zarządzenie nr 0151/15/2003 w sprawie: przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków rzeczowo – finansowych na II kwartał 200

Zarządzenie nr 0151/15/2003

Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 15.04.2003r.

 

 

w sprawie: przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków rzeczowo – finansowych na II kwartał 2003r.

 

 

 

            Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148) i art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Wójt Gminy Bojszowy

u c h w a l a

 

 

1.      Przyjąć harmonogram dochodów i wydatków na II kwartał  2003r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2.      Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy.

3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki


zal._nr_1_do_zarzadzenia_nr_15.2003.doc

zal._nr_2_do_zarzadzenia_nr_15.2003.doc