MENU

Wójt Gminy

mgr inż. Henryk Utrata

Kadencja:

2014-2018

2010-2014

2006-2010

2002-2006

1998-2002

Zdjęcie

Numer telefonu:

+48 32 2189366

e-mail

wojt_bojszowy@pro.onet.pl

fax

+48 32 2189071

Przynależność partyjna

Bezpartyjny

Kompetencje Wójta:

Określone w ustawie o samorządzie gminnym  i w ustawie o bezpośrednim wyborze Wójta, a także w innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych.

Informacje dodatkowe:

Henryk Utrata urodzony w 1955 r. w Bojszowach. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie; ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz na Politechnice Łódzkiej – Inżynierię Ochrony Środowiska. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

 

Aktywnie uczestniczył w reaktywowaniu gminy Bojszowy. Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy w latach 1991-1994, Wójt Gminy od roku 1998r. 

 

Przebieg pracy zawodowej:

  1. 1974 – 1998 – FIAT AUTO POLAND (ZZSP)
  2. 1998 - do nadal Urząd Gminy Bojszowy (Wójt Gminy Bojszowy)

Pliki do pobrania:

(Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Bojszowy kadencji 2014-2018)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków:

I Poniedziałek miesiąca:  od  15.00 do 16. 00
Pozostałe poniedziałki:  od  07.30 do 09. 00

Miejsce: Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Przyjmowanie skarg i wniosków będzie możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznie: 32 218 93 66