MENU

Petycja nr OR1.152.7.2019 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych zmian w Statucie Gminy Bojszowy

 

Petycja nr OR1.152.7.2019

Data złożenia petycji

17.06.2019r.

 

Adresat petycji:

Wójt Gminy Bojszowy

Imię i nazwisko/
nazwa podmiotu
:

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot
petycji

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Bojszowy

Przebieg postępowania

W trakcie realizacji