MENU

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach 230/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych oraz sprostowania oczywistej omyłki