MENU

Zarządzenie Nr 0050/32/2019 w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy (Wójta Gminy) nr 0050/32/2019

Tytuł:

Zarządzenie Nr 0050/32/2019 w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Data podpisania:

2019-04-09

Akt zmieniany niniejszym zarządzeniem:

-

Akt uchylony niniejszym zarządzeniem

-