Programy na 2015r.

NAZWA


Data uchwalenia


Plik do pobrania


Uchwała nr II/7/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2015r.

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/8/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/9/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na rok 2015

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/10/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.”

10.12.2014r,.

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:

Wiesława Król

Tel. 32/21-89-366 wew. 124

wkrol@bojszowy.pl

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015

 

03.12.2012r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

  

Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014

03.12.2012r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

 

Data opublikowania
Osoba wprowadzająca informację Patrycja Czarnynoga
Zmodyfikował Patrycja Czarnynoga
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 54
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Programy na 2015r. - Strona - nowa
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Programy na 2015r. 10
1 Programy na 2015r. 9
1 Programy na 2015r. 8
1 Programy na 2015r. 7
1 Programy na 2015r. 6
1 Programy na 2015r. 5
1 Programy na 2015r. 4
1 Programy na 2015r. 3
1 Programy na 2015r. 2
1 Programy na 2015r. 1