MENU

Programy na 2015r.

NAZWA


Data uchwalenia


Plik do pobrania


Uchwała nr II/7/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2015r.

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/8/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/9/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na rok 2015

10.12.2014r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała nr II/10/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.”

10.12.2014r,.

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:

Wiesława Król

Tel. 32/21-89-366 wew. 124

wkrol@bojszowy.pl

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015

 

03.12.2012r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp

  

Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014

03.12.2012r,.

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/fck/291/image/ZNAKI/PDF_GIF%281%29.bmp