MENU

Programy na 2014r.

 

 
Programy na 2014 rok
 

NAZWA
Data uchwalenia
 
Plik do pobrania
 
Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2014r
02.12.2013r,.
 
Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
02.12.2013r,.
 
Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
02.12.2013r,.
 
 
Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
 02.12.2013r,.
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:
Wiesława Król
Tel. 32/21-89-366 wew. 124
 
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015
 
 
03.12.2012r,.
  
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014
 
 
03.12.2012r,.