MENU

Programy na 2013r.

 

Programy na 2013r.
 

NAZWA
Data uchwalenia
 
Plik do pobrania
 
Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2013r.
 
03.12.2012r,.
 
Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
 
03.12.2012r,.
Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 
03.12.2012r,.
 
Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
 
Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
 
29.10.2012r,
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:
Wiesława Król
Tel. 32/21-89-366 wew. 124
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015
 
 
03.12.2012r,.
 
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014
 
 
 
03.12.2012r,.