MENU

Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy.

 

Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy

Treść dokumentu

Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiam, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców na temat wytyczonych obszarów gminy planowanych do objęcia procesem rewitalizacji. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar całej gminy i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a)      zbieranie uwag w postaci papierowej i złożenie ich w Urzędzie Gminy w Bojszowach lub w postaci elektronicznej przez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: wojt_bojszowy@pro.onet.pl;

b)      spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu:

§   16 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach – Gminna Biblioteka Publiczna ul. Gościnna 6,

§   18 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach Nowych – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ruchu Oporu 100,

§   19 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Świerczyńcu – Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Sierpowa 38;

c)      zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy.

 

Postać dokumentu:

Obwieszczenie.pdf