MENU

Programy na 2011r.

 

Programy na 2011
 

NAZWA
Data uchwalenia
 
Plik do pobrania
 
Uchwała Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
28.10.2010r,.
 
Uchwala Nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
28.10.2010r,.
 
Uchwała Nr XXXVIII/201/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.
28.10.2010r,.
 
Uchwała Nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
28.10.2010r,.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:
Wiesława Król
Tel. 32/21-89-366 wew. 124