MENU

Programy na 2008r.


PROGRAMY na 2008r.


 

·        Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008r.

·        Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008r.

·        Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r

·        Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008r.