INFORMACJE PODSTAWOWE

URZĄD GMINY BOJSZOWY

43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

tel. 32/ 21-89-366, 32/ 21-89-072,
tel. kom.
535-145-260
fax. 32/ 21-89-071

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych i maili

e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl


adres esp na ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

 

 

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 


mgr Adam Duczmal
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
tel. 32/ 21-89-366, 32/21-89-072,
fax. 32/ 21-89-071
e-mail:
wojt@bojszowy.pl


 

Godziny pracy Urzędu:
 

 

Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Przyjmowanie skarg i wniosków:


 

 

Wójt Gminy:

Pierwszy poniedziałek miesiąca: od 15.00 do 16.00
Pozostałe poniedziałki: od 07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
Każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

 

Dane do wystawienia faktury:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646-10-30-746


 

Nr konta bankowego Gminy:

BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

 

Nr konta bankowego Gminy do wpłat Wadium:

BS Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

Informacja dla osób niepełnosprawnych 


UWAGA!
 

Informujemy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl oraz wojt@bojszowy.pl, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

UWAGA! Wyjątek stanowią wnioski o udostępnienie informacji publicznej


UWAGA! W związku z konwersją BIP-u do nowego systemu, starsze informacje mogą nie wyświetlać się w sposób prawidłowy.  Wykryte i zgłaszane problemy usuwane są nabieżąco.

Zmodyfikował Patrycja Czarnynoga
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 45583
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga bojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga GK - Administratorzy / Grupy - usunięcie
Patrycja Czarnynoga GK - Administratorzy / Grupy - nowa
Bip Bip bipugbojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Bip Bip bojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga WODA I ŚCIEKI - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga bipugbojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga bipugbojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga kdutka_1522228580 - Użytkownicy / Użytkownicy - usunięcie
Patrycja Czarnynoga kdutka - Użytkownicy / Użytkownicy - nowy
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga awegrzynek - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga bipugbojszowy - Administratorzy / Użytkownicy - zmiana
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga E-URZĄD - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga Niepubliczne placówki oświatowe - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga TABLICA OGŁOSZEŃ - Strona - nowa
Bip Bip INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga OCHRONA ŚRODOWISKA - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Strona - zmiana sortowania stron
Patrycja Czarnynoga FINANSE - Strona - nowa
Bip Bip testuje - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga OCHRONA ŚRODOWISKA - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga NIEAKTYWNE - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga - Strona - sortowanie podstron
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga INFORMACJE PODSTAWOWE - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Bip Bip Rejestr zmian - Strona - nowa
Bip Bip Bip - Strona główna - Moduł - zmiana zawartości
Bip Bip Bip - Strona główna - Strona - zmiana
Bip Bip Menu techniczne - Menu - nowe
Bip Bip Menu podmiotowe - Menu - nowe
Bip Bip Menu Przedmiotowe - Menu - zmiana
Bip Bip cms19.vpo245.iat.pl - Ustawienia główne / Domeny - zmiana szablonu
Bip Bip cms19.vpo245.iat.pl - Ustawienia główne / Domeny - zmiana szablonu
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Strona - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Strona - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga Strona - Strona - zmiana
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 242
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 241
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 240
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 239
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 238
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 237
1 bojszowy 236
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 235
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 234
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 233
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 232
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 231
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 230
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 229
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 228
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 227
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 226
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 225
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 224
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 223
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 222
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 221
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 220
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 219
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 218
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 217
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 216
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 215
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 214
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 213
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 212
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 211
1 210
1 209
1 208
1 207
1 206
1 205
1 204
1 203
1 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 202
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 201
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 200
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 199
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 198
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 197
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 196
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 195
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 194
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 193
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 192
1 GK 191
1 GK 190
1 bipugbojszowy 189
1 bojszowy 188
1 187
1 186
1 185
1 184
1 183
1 182
1 WODA I ŚCIEKI 181
1 bipugbojszowy 180
1 bipugbojszowy 179
1 kdutka_1522228580 178
1 kdutka 177
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 176
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 175
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 174
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 173
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 172
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 171
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 170
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 169
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 168
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 167
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 166
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 165
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 164
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 163
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 162
1 awegrzynek 161
1 bipugbojszowy 160
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 159
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 158
1 157
1 156
1 155
1 154
1 153
1 152
1 E-URZĄD 151
1 150
1 149
1 148
1 147
1 Niepubliczne placówki oświatowe 146
1 145
1 144
1 143
1 142
1 141
1 140
1 TABLICA OGŁOSZEŃ 139
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 138
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 137
1 136
1 135
1 134
1 OCHRONA ŚRODOWISKA 133
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 132
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 131
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 130
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 129
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 128
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 127
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 126
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 125
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 124
1 123
1 122
1 121
1 120
1 119
1 118
1 117
1 116
1 115
1 114
1 113
1 112
1 111
1 110
1 109
1 108
1 107
1 106
1 105
1 104
1 103
1 102
1 101
1 100
1 99
1 98
1 97
1 96
1 95
1 94
1 93
1 92
1 91
1 90
1 89
1 88
1 87
1 86
1 85
1 84
1 83
1 82
1 81
1 80
1 79
1 78
1 77
1 76
1 75
1 74
1 73
1 72
1 71
1 70
1 69
1 68
1 67
1 66
1 65
1 64
1 63
1 62
1 61
1 60
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 59
1 FINANSE 58
1 testuje 57
1 56
1 OCHRONA ŚRODOWISKA 55
1 INFORMACJE 54
1 NIEAKTYWNE 53
1 52
1 51
1 50
1 49
1 48
1 47
1 46
1 45
1 44
1 43
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 42
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 41
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 40
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 39
1 INFORMACJE PODSTAWOWE 38
1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 37
1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 36
1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 35
1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 34
1 Bip - Strona główna 33
1 Bip - Strona główna 32
1 Bip - Strona główna 31
1 Bip - Strona główna 30
1 Bip - Strona główna 29
1 Bip - Strona główna 28
1 Bip - Strona główna 27
1 Bip - Strona główna 26
1 Bip - Strona główna 25
1 Bip - Strona główna 24
1 Rejestr zmian 23
1 Bip - Strona główna 22
1 Bip - Strona główna 21
1 Menu techniczne 20
1 Menu podmiotowe 19
1 Menu Przedmiotowe 18
1 cms19.vpo245.iat.pl 17
1 cms19.vpo245.iat.pl 16
1 Strona 15
1 Strona 14
1 Strona 13
1 Strona 12
1 Strona 11
1 Strona 10
1 Strona 9
1 Strona 8
1 Strona 7
1 Strona 6
1 Strona 5
1 Strona 4
1 Strona 3
1 Strona 2
1 Strona 1