Przejdź do stopki

Programy na 2016r.

Treść

 

  1. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2016
  2. Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  3. Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2018
  4. Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:

Wiesława Król

Tel. 32/21-89-366 wew. 124

wkrol@bojszowy.pl

  1. Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 03.12.2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015
  2. Uchwała nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

733028