MENU

Programy na 2012r.

 

Programy na 2012 rok
 

NAZWA
Data uchwalenia
 
Plik do pobrania
 
Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na 2012 rok.
 
28.11.2011r,.
 
Uchwała Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
 
28.11.2011r,.
 
Uchwała Nr XII/57/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 
28.11.2011r,.
 
Uchwała Nr XII/53/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
28.10.2011r,.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi:
Wiesława Król
Tel. 32/21-89-366 wew. 124