MENU

Programy na 2010r.

Programy roczne na 2010 rok.

 

NAZWA

Data uchwalenia

 

Plik do pobrania

 

Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

na rok 2010

 

26.11.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 

28.12.2009r.

pdf.bmp (6.66 Kb) 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

 

 

28.12.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok

 

 

28.12.2009r.

 pdf.bmp (6.66 Kb)