MENU

Programy na 2007r.

 

PROGRAMY na 2007r.
Ø        Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

 

Ø        Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007

 

Ø        Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r

 

Ø        Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007