MENU

Stawki w latach 2014-2018

Stawki podatków w roku 2017


Numer konta bankowego Gminy Bojszowy, na który można wpłacać podatki:
BS Tychy 80 84350004 0000 0000 4444 0002

  1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2017 roku.
  2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy
  3. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2017.
  4. Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017r.:

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-        Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A


Stawki podatków w roku 2016

  1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2016 roku.
  2. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2016.
  3. Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016r.:

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc

-         Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc

-        Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc

-        Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc

-         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.pdf

-        Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + Załącznik do deklaracji DT-1/A


Stawki podatków w roku 2015

  1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2015 roku.
  2. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2015.
  3. Wzory deklaracji i informacji podatkowych

·   Informacja w sprawie: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

·   Deklaracja na podatek od nieruchomości   ,

·   Deklaracja na podatek rolny ,

·   Deklaracja na podatek leśny ,

·   Deklaracja na podatek od środków transportowych

·   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych