MENU

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bojszowy jest Wójt Gminy Bojszowy z siedzibą w Bojszowach, przy ul. Gaikowej 35. Zbieranie danych jest obowiązkowe w celu realizacji ustawowych zadań oraz uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podawania danych, osoby będą o tym fakcie informowane. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w formie papierowej. Zatem zgodnie z § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, udostępnienia się do przeglądania, każdemu zainteresowanemu treścią rejestru w siedzibie administratora danych.